หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ต่อ)
โดย : bungon
อ่าน : 467
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบไฟฟ้า  ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน  1  ชุด  ในวงเงิน  1,300,000  บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15  ธันวาคม  2560  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น.