ชื่อ - นามสกุล :นายบัวลา บุตรพรม
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :