ชื่อ - นามสกุล :นายประชา ธาดาพิสิฐ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ , หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0852868332
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :