ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรจนา มะลิวัลย์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี , หัวหน้างานทะเบียน
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0822303621
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : 9
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :