ชื่อ - นามสกุล :นางนันท์ณภัส คล่องดี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานการเงิน , เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0849452747
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :