ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบังอร อินเอียง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ,งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานวิจัยฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0894077138
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : 12
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :