ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุดา เสาวนาม
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :หน้างานบริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ, งานการเงินชั่วคราว
ที่อยู่ :
Telephone :0852883689
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1