ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอนงค์ ไชยมาศ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบัญชี,เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :0899315349
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : 10