ชื่อ - นามสกุล :นายไพรัช วิลาลักษณ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0817814521
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :