ชื่อ - นามสกุล :นางสาววันดี มาลา
ตำแหน่ง :ครูจ้างสอนประจำรายเดือน
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0874163175
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : 6
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :