ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประดิษพร มิสโรจน์
ตำแหน่ง :ครูจ้างสอนประจำรายเดือน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :0614972523
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :