ชื่อ - นามสกุล :นางอารีย์ คำใจดี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :0852885250
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :