ชื่อ - นามสกุล :นายธีรภัทร์ ครุฑสังข์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานปกครอง
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0871326495
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 9
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :