ชื่อ - นามสกุล :นายชวลา วรรณสิทธิ์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารฯ,งานยานพาหนะ
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0899383446
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :