ชื่อ - นามสกุล :นางศิริพร ปัญญาวชิรกุล
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสวัสดิการฯ , หัวหน้างานวิทยบริการฯ
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0890974827
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :