ชื่อ - นามสกุล :นางนิชาพร ภิรมย์สุข
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ,งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0868182338
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :