ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิมชัย วินทะไชย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ;ฝ่ายบริหารทรัพยากร ; ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0814352756
Email :