ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิมชัย วินทะไชย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ;ฝ่ายบริหารทรัพยากร ; ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : 11