ชื่อ - นามสกุล :นายไพฑูรย์ กาญจนาทองศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทวิภาคี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำแผนกวิชา