ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติ แลหมัน
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประชาสัมพันธ์,หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชา