ชื่อ - นามสกุล :นายอิศรา มาเจริญ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์,งานวิจัยฯ,งานประกันคุณภาพฯ
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0817591142
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : 9
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :