ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ คำสนิท
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
ที่อยู่ :บ้านพักครู 45/3 หมู่ 3 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1