[ asddikloo ]
ชื่อ-นามสกุล : 
asddikloo asddikloo
ชื่อเล่น : 
asddikloo
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
17/5/2533
อายุ : 
27
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
nijsospa@gmail.com  
ที่อยู่ : 
104
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------