91

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับ ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด "ชื่อโครงงาน : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของแผ่นยิปซัมที่ผลิตจากเกลือสมุทรและถ่านเปลือกมังคุด" : นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ พร้อมด้วยนายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และนางสาวทิพวรรณ เมืองพิล หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

14 กรกฎาคม 2566 02:08:17 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 268


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ