64

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำคณะตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ปี 2565 โดยกิจกรรมในบูธมีการแนะแนวการศึกษาต่อและการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ (ประดิษฐ์ลูกโป่ง) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

25 มกราคม 2566 10:07:49 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 22


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ