35

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน” เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของแผ่นดินไทย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัลด้วย

22 มิถุนายน 2565 02:30:56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 7


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ