วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

avatar

ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2/2564

2022-02-08 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 0
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์วิทยาลัยเทคนิคตราด

วันที่ 26 มกราคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร์ ครุฑสังข์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นายยุทธนา สังกัด ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน นายประเสริฐ หงห์ษา และนางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาล ครูโรงเรียนบ้านสระใหญ่ และสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน จังหวัดตราด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ