วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

avatar

ฉบับที่ 29 ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2/2564

2021-12-21 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 0
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์วิทยาลัยเทคนิคตราด

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษาและสมาชิกดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรพงษ์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานกรรมการ และนายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ร่วมเป็นกรรมการในการประเมิน ณ ห้องประชุมบุษราคัม วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ