วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

avatar

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จัดการประชุมประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2563

9 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 62
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จัดการประชุมประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ คำสนิท ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องบุษราคัม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ